Včelie produkty sprevádzajú človeka od samého začiatku jeho vývoja. V začiatkoch boly používané intuitívne, teraz také na základe vedeckého výzkumu. V súčasnej dobe ľudia využívají včelie produkty na doporučenie ľudového liečitelstva, oficiálne medicíny, potravinárské a kozmetické výroby.

Med

Med je produkt včely medonosnej, ktorá zbiera v prírode sladké šťavy a po úprave si ju ukladá do buniek v pláste. Slúži včelám ako energetická zložka potravy a velké množstvá si ukladajú na zimné obdobie. Medy rozdeľujeme na dve základné skupiny. Medy kvetové, ktoré pochádzajú z nektáru zbieraným včelami na kvetoch a medy medovicové, ktoré včely tvoria zo šťavy produkovaných hmyzom žijúcim na stromoch. V našej zemi sa väčšinou vyskytujú medy zmiešané z týchto dvoch  skupín medu. Podľa hustoty, farby, vône a doby kryštalizácie posuzujeme aj druh medu. Medy medovicové (mylne nazývané lesné) sa vyznačujú vyšším obsahom minerálou a rastlinných farbív-flavonoidou (preto sú tmavé). Medy kvetové (nektarové) sú svetlejšie, skôr kryštalizujú, obsahujú peľové zrna (preto sú výživnejšie). Pretože škryštalizovaný med je zle roztieratelný, používa se niekedy úprava medu pastovaním. Ide o mechanické roztieranie kryštáľou a med je potom jemnej konzistencie. Ak nám niekto niekto ponúka pastovaný med, máme istotu, že nebol poškodený prehriatím, ako môže byť u medoch tekutých. Pastovaný med je prírodný včelí med,upravený do pastovej konzistencie riadenou kryštalizaciou. Med je zpracovavaný len mechanicky bez zahrievania a bez chemických prísad. Tento med je vhodný ako pomazánka k natieraniu na chlieb i pečivo,zvlášť  pre deti. Je to plnohodnotný prírodný  včelí med, ktorý sa v priebehu času už nezmení, nekryštalizuje. Med je pre človeka vysoko hodnotná a zdraviu prospešná potravina rýdzo prírodného pôvodu. Pravidelnou konzumáciou medu si udržíme zdravie a v prípade choroby nám med pomôže zdravie opäť vrátiť. S medom je potrebné zaobchádzať šetrne, aby neztratil svoje výborné vlastnosti: - uchovávať ho v uzavretej nádobe, nevystavovať slnečnému žiareniu a dlhodobo nezahrievať na vyššie teploty ako 45°C! Pokiaľ je med skryštalizovaný, môžeme ho ztekutiť ponorením pohára do vlažnej vody a teplotu udržovať niekoľko hodín, až kým sa med rozpustí (alebo ho postavíme na radiátor ústredného kúrenia). Po čase nám med zase skryštalizuje, záleží na teplote a druhu medu. Prípadná pena na hladine medu obsahuje peľové zrnká a zvyšuje výživovú hodnotu medu. Nejlepšia konzumácia medu je podaním do úst, nepolykať hneď a asi 5 minut prevaľovať v ústach, aby se cenné látky vstrebaly pod jazyk. Pokiaľ dávame med do čaju, nedáváme ho hneď do vriaceho ,ale až po ochladení, ihned pijeme.

 

Pri nákupe medu pamätajte na niekľko zásad, ktoré nám pomáhajú nakúpiť správny produkt. Nakupujeme med, ktorý pocháda z blízkeho okolia, kďe žijeme. Zaistíme si tím príjem peľu (ktoré med obsahuje) z rastlín, ktoré rastú okolo nás. Nakupujte med zo zdrojov, o ktorých viete, že s medom bolo dobre zaobchadzané pri zpracovaní, skladovaní a doprave. Podozrenie by mal budiť kvetový med, ktorý po dlhšej dobe nekryštalizuje,  jeho pobyt na pulte v obchode je niekedy dlhý. Pozor na medy obsahujúce prímesí, ktoré síce med zlacňuje, ale tiež znehodnocujú. Ani krásný obal a reklama to nezmenia. (Je dobre si uvedomiť, že malovčelárovi sa finančne nevypláca si zriaďovať zariadenie na falšovanie medu.) Slovenský med je veľmi kvalitný tiež preto, že neobsahuje rezidua, které sa do medu dostávajú liečením včelstiev. Preto na etikete čítajte, z ktorých krajín med pochádza. Medy z cudzích zemí sú niekedy zmiešané so slovenským medom, aby získal na kvalite. Najväčšiu záruku kvality medu môžete mať, pokiaľ si nakúpite med od malovčelára zo svojho okolia. Pokiaľ bude mať medu dostatok, tak vám prebytky určite rád predá a ešte poradí, pretože včelári zo záľuby predávajú s medom aj kúsok svojej lásky k včelám.