Veľkosť rámikou a ich usporiadanie 


Veľkosť, počet rámikou a rámiková miera bola vždy príčinou rozporu medzi včelármi. Nemá význam túto otázku dopodrobna rozoberať. K rámikové miere a usporiadanie rámikou sa v minulosti vyjadrovalo niekoľko odborníkov, ale názory sú dodnes rôzne. Vetšina týchto autorov sa zhoduje len v názore, že rámik a úlový priestor musí odpovedať biologickým potrebám včelstva. Každý rámik sa skladá z prírezu s tromi rôznymi dĺžkach. Optimálny materiál na tieto prýrezy je lipové drevo, i keď je možné použiť aj iné, napr. smrek. Snáď jediný problém v úľovej otázke sa dokázal zjednotiť, a to šírka hornej latky prírezu na rámiku, ktorý má mieru 25 mm u všetkých typov úľou. Horná latka by nemala byť vyžšia ako 12 mm. Zvlášť u nádstavkového včelárenia. Od okraja bočných latiek po stenu úľu by mala byť medzera cca 8 mm. Spodná latka rámikou je tiež široká 25 mm. U nastavkového včelárenia sa doporučuje užšia, cca 10 mm. K docieleniu pravidelnej medzery medzi rámikmy miesto medzernikou, je potrebné do úľou (nádstavkou) pozdĺž polodrážky namontovať tzv. "distančné hrebene" a do týchto hrebeňou sa potom môže vkladať jednotlivé rámiky.

Hoffmanov rámik je možné použiť vo všetkých úľoch. Líšia sa od klasických rámikou len tím, že jeho bočné latky sú široké cca 32 - 33 mm asi do jednej polovice alebo po celé dĺžke. Pokiaľ používame nádstavky čtvorcového pôdorysu, tie sú  spravidla prispôsobené na tzv. teplú (pozdĺžnu) alebo studenú (priečnu) stavbu k letáčovému priestoru. K tomuto usporiadaniu sú opäť názory včelárov rôzne, napr. že pri studenej stavbe sa lepšie včely presúvajú po zásobách je tam lepšia výmena vzduchu. Pri teplej stavbe zasa veľa ”včelárou tvrdia, že na nich lepšie zimují včely, majú menšiu spotrebu zásob, väčšiu teplotu uprostred chumáča atd.

Ktoré usporiadanie rámikou v úli je lepším  alebo horším, to bude asi i v budúcnosti  stále neriešitelný problém. Včely sa žiadnemu usporiadaniu nijako zvlášť nebránia, ale asi nesúhlasia so žiadnym. Dokazujú nám to i tím, že keď obsadia roj bez našeho vedomia nejaký nevystrojený úl, budú svoje dielo stavať ako "divočinu" pod uhlom asi 45° k letáčovému priestoru.